Một trong những khám phá thế giới những năm gần đây đã Varikosette Suy tĩnh Tàu Kem mà là một điều trị đầy đủ và hiệu quả mà chỉ mất một tuần. Niềm tin phổ biến rằng không thể để chữa...